• +46 737 77 30 77
 • janwo.pl@gmail.com

Torrisrengöring

Torrisrengöring

Fördelar med
torrisrengöring

Torrisrengöring är en metod som får fler och fler användare. Varför då? Framförallt på grund av den fantastiska effektiviteten som metoden ger, men inte minst på grund av sin oskadliga påverkan på miljön samt möjlighet till snabbt utförande av rengöringsarbetet. Läs gärna artikeln berättande om metodens många fördelar!

Torr process av rengöring

Eftersom torr is sublimerar (övergår till gasform) vid kontakt med ytan är processen helt torr. Torrisrengöring är inte elektriskt ledande och kan säkert användas vid rengöring av elektrisk och elektronisk utrustning.

Snabbare och mycket effektivera rengöring. Minimala driftstopp.

I jämförelse med andra traditionella metoder av rengöring med blästring, ”kemi” eller stålborste minskar torrisrengöring kraftigt rengöringstiden, vilket medför lägre kostnader. Med torr is kan man rengöra maskiner, behållare, matriser och andra detaljer. I de flesta fall kräver processen inte avbrott i maskinens drift. Det finns inget behov av att demontera eller transportera maskinens detaljer. Arbetskostnader är mindre, produktiviteten är högre!

torrisrenöring

Mindre avfall

Inga kemikalier, inga materialrester! Det enda avfallet är själva materialföroreningar, alltså inte rengöringsmedlet. Metoden är lämplig när användning av vatten, sand etc. är förbjudet eller inte rekommenderat.

Inga skador av ytan

Metoden ger ingen slipeffekt, lämnar inte repor på ytan, skadar inte känsliga detaljer utan förlänger endast deras liv och minskar risk för defekter i produktion. Ingen erosion, inget slitage!

Säker och miljövänlig

Rengöring med torr is är en helt ekologisk process, som använder granuler av koldioxid erhållen från återvinning. Torr is sublimerar under rengöringsprocessen, d.v.s. omvandlas till gas, som sedan absorberas av växter. Till skillnad från andra rengöringsmetoder lämnar torrisrengöring inga skadliga avfall, använder inga kemiska substanser som förstör ozonskiktet eller generellt förorenar miljön. Metoden är lika säker för den, som utför arbetet, och uppfyller alla säkerhetskrav.

Effektivitet av rengöring

Egenskaper av torrisrengöring gör att metoden fungerar utmärkt även i svårtåtkomliga miljöer. Resultatet är inte lika nåbart vid användning av andra rengöringsmetoder.

Användningsområden:

 • Icke-invasiv rengöring av maskiner och teknik (även i drift)
 • Rengöring av tryckpressar, tryckmaskiner, kopiatorer, matriser, fräsar
 • Rengöring av produktionslinjer, arbetsstationer utan demontering
 • Renovering av monument, gamla bilar och maskiner
 • Rengöring av industrirobotar och alla typer av verktyg
 • Rengöring av elektriska och förbränningsmotorer
 • Rengöring av kontrollanordningar så som apparatskåp
 • Rengöring av conveyorsystem
 • Rengöring av produktionshallar (golv, väggar, borttagning av spår av bromsning efter transportvagnar)
 • Borttagning av graffiti
 • Borttagning av mögel
 • Rengöring av ungar, bagerivagnar, brickor
 • Rengöring av konditorimaskiner, etiketteringsmaskiner
 • Rengöring av pressar, värmeväxlare
 • Rengöring av turbiner
 • Rengöring av ventilationssystem
 • Rengöring av mekaniska anordningar, lyftar, kedjor
 • Rengöring av formverktyg som används vid formsprutning
 • Rengöring av bilklädsel, m.m.

Föroreningar som tas bort med torristeknologi:

 • Färg och tusch
 • Lim och lacker
 • Sot, damm
 • Industriell slam
 • Etiketter, materialrester
 • Rostangrepp
 • Kvarvarande antiadhesionsmedel
 • Karamell, Kakaomassa, akaciagummi
 • Fett, olja, harts
 • Beläggningar av organiska proteinämnen
 • Förbränningsrester
 • Mögel
 • Bitumföroreningar
 • Sintetiska beläggningar m.m.