• +46 737 77 30 77
  • janwo.pl@gmail.com

Sodablästring

Sodablästring

Vad är sandblästring?

Sodablästring gör att materialet kan rengöras helt på ett sätt som inte skadar dess struktur. Rengöringselementet i sodablästringsteknik är sodapulver med särskild granulering. Soda är giftfri och till och med används i matslaggning. Soda är helt sönderdelande i vatten. Tekniken är därför säker och snabb att utföra.

Vilka material kan användas vid sodablästring?

Sodablästring är universell rengöringsteknik. Med sodablästring kan du rengöra väggar, trädelar från smuts som färg, fog, cement. Tekniken hanterar även rengöring av ytor med graffiti eller med många lager färg. Denna teknik möjliggör också rengöring av glas, metall, aluminium, plast och träytor. Tekniken används också för borttagning av smuts från lackens yta av bilkarosseri. Det är en teknik som används i livsmedelsindustrin för rengöring av maskiner på grund av dess icke-toxicitet.

Tekniken är:

  • ekologiskt och icke-skadlig för miljön
  • har bred användning
  • effektiv och snabb
  • icke brännbar
  • skadar inte rengjorda ytan
  • varken värmer upp eller fryser ner ytan, speciellt metallytor
  • har avfettningseffekt
  • ofarlig för operatören

sodablasting