• +46 737 77 30 77
 • janwo.pl@gmail.com
 • Vi kommer med

  egen utrustning

  TILL KUNDEN!

 • Vi tillhandahåller

  samtidigt mobila

  SANDBLÄSTRINGSTJÄNSTER

 • Vi håller på med

  sandblästring, sodablästring, förzinkning

  SAMT TORRISBLÄSTRING!

Vad är sandblästring?

Sprutförzinkning

Metoden skyddar förzinkat material mot korrosion utan att skapa deformeringar av materialet.

Sodablästring

Denna metod används på platser där miljövänlig rengöring krävs (t.ex. livsmedelsindustri) eller rengöring av känsliga material så som glass-, trä-, aluminiumytor m.m. och är universal rengöringsmetod.

Sandblästring

Rengöring av ytan eller formning av ytan. Rost eller gamla färgbeläggningar kan avlägsnas.

Metoden kan användas på olika slags ytor från plast till metal, från karossen till marmor och granit m.m.

Universal

Sandblästring är rengöringsteknik som är snabbare och effektivare än andra tekniker.

Snabb

Sandblästring ger liknande effekter som slippning. Dock är den rengjorda ytan jämnare samt finns det inga problem med rengöring av svårtnådda kurvor.

Exakt

I processen av sandblästring används inga skadliga ämnen till skillnad från kemisk rengöring. Tack vare detta har man ingen skadlig miljöpåverkan.

Ekologisk